A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, молоді та спорту
Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області

Історична довідка

Відділ освіти Степанецької сільської ради Черкаської області утворено рішенням Степанецької сільської ради від 08.09.2017 № 4-6/VІІІ «Про створення відділу освіти Степанецької сільської ради Черкаської області та затвердження Положення про відділ освіти Степанецької сільської ради Черкаської області».

Відділ освіти є виконавчим органом об’єднаної територіальної громади, підзвітним та підконтрольним Степанецькій сільській раді, підпорядкованим голові об’єднаної територіальної громади, виконавчому комітету, та з  питань здійснення делегованих повноважень Управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації, Міністерству освіти і науки України та іншим центральним органам виконавчої влади.

З часу створення у відділі налічувалось 9 працівників. Начальник відділу освіти – Дорошенко Тетяна Миколаївна.

Рішенням сесії від 30.05.2018 № 14-26/VIII «Про зміну назви відділу освіти» назву відділу змінено на «Відділ освіти, молоді та спорту Степанецької сільської ради об’єднаної територіальної громади Черкаської області», затверджено Положення про відділ, утворено централізовану бухгалтерію, затверджено структуру та штатний розпис загальною чисельністю 14 штатних одиниць.

Основні завдання відділу:

 1. Прогнозування розвитку мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої, дошкільної, позашкільної освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості відповідно до освітніх потреб громадян об’єднаної територіальної громади.
 2. Реалізація на території Степанецької сільської ради державної політики у сфері освіти і виховання, інноваційної діяльності.
 3. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.
 4. Визначення потреб, розроблення пропозицій щодо розвитку та удосконалення мережі закладів освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
 5. Створення в межах своїх повноважень рівних та доступних умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури і спорту.
 6. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.
 7. Забезпечення розвитку освітнього (інтелектуального), творчого (мистецького), наукового та науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально - економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей регіону.
 8. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Степанецької об’єднаної громади.
 9. Здійснення контролю за додержанням Державних стандартів загальної середньої освіти та державне інспектування закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.
 10. Здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань освіти, виконанням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти.
 11. Зміцнення матеріальної бази навчальних закладів та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
 12. Комплектування системи загальної середньої освіти керівними кадрами.
 13. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах освіти і установах освіти.
 14. Організація науково-методичного забезпечення закладів освіти територіальної громади, науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладів освіти і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.
 15. Забезпечення у межах своїх повноважень розвитку різних форм позашкільної освіти, в тому числі за місцем проживання дітей, формування програм розвитку позашкільної освіти, спрямованих на творчий розвиток особистості, виявлення та підтримку обдарованих дітей, талановитої молоді; 
 16. Сприяння розвитку самоврядування у закладах освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
 17.  Здійснення контролю за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, установ освіти та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості.
 18. Забезпечення популяризації фізичної культури та спорту, здорового способу життя та співпраці з громадськими, відомчими, приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців Степанецької об’єднаної  громади.
 19. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, що відносяться до компетенції Відділу, за встановленим графіком.
 20. Забезпечення розвитку напрямів фізичної культури і спорту та створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально широкого кола мешканців Степанецької об’єднаної громади.
 21. Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді.
 22. Участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади

В підпорядкуванні відділу знаходяться:

 • 3 заклади загальної середньої освіти з 4 філіями та 3 структурними підрозділами;
 • 1 заклад дошкільної освіти;
 • 1 заклад позашкільної освіти.

16 січня 2021 року розпорядженням сільського голови від 15.01.2021   № 14-К на посаду начальника відділу освіти, молоді та спорту призначено – Метелицю Оксану Петрівну.

Мета Відділу - створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації  кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності освіти для всіх, хто потребує, забезпечення реалізації місцевої та державної політики з питань дітей, молоді та спорту, надання населенню якісних послуг у сфері фізичної культури шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та інтересів Степанецької громади.

 

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень